Mahela Jayawardene 写真

(7,015 写真)
2014年6月23日
エディトリアル 
#451083316
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Four
署名: Mitchell Gunn
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月23日
エディトリアル 
#451083312
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Four
署名: Dave Thompson
Getty Images Sport
人物: James Anderson; Mahela Jayawardena
2014年6月23日
エディトリアル 
#451083330
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Four
署名: Mitchell Gunn
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene; Matt Prior
2014年6月23日
エディトリアル 
#451083308
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Four
署名: Dave Thompson
Getty Images Sport
人物: James Anderson; Mahela Jayawardena
2014年6月23日
エディトリアル 
#451082668
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Four
署名: Dave Thompson
Getty Images Sport
人物: Stuart Broad; Mahela Jayawardena
2014年6月23日
エディトリアル 
#451082040
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Four
署名: Dave Thompson
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena; Liam Plunkett
2014年6月22日
エディトリアル 
#451045522
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Three
署名: Dave Thompson
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月22日
エディトリアル 
#451045512
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Three
署名: Dave Thompson
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月22日
エディトリアル 
#451039374
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Three
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月22日
エディトリアル 
#451039360
England v Sri Lanka: 2nd Investec Test - Day Three
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月19日
エディトリアル 
#450858232
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena; Kumar Sangakkara
2014年6月18日
エディトリアル 
#450803814
Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Dinesh Chandimal; Mahela Jayawardena
2014年6月18日
エディトリアル 
#450803834
Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Dinesh Chandimal; Mahela Jayawardena
2014年6月18日
エディトリアル 
#450803668
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月16日
エディトリアル 
#450703140
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Five
署名: Tom Shaw
Getty Images Sport
人物: Chris Jordan; Mahela Jayawardene
2014年6月16日
エディトリアル 
#450703146
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Five
署名: Tom Shaw
Getty Images Sport
人物: James Anderson; Mahela Jayawardene
2014年6月16日
エディトリアル 
#450703148
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Five
署名: Tom Shaw
Getty Images Sport
人物: James Anderson; Mahela Jayawardene
2014年6月16日
エディトリアル 
#450703144
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Five
署名: Tom Shaw
Getty Images Sport
人物: James Anderson; Mahela Jayawardene
2014年6月16日
エディトリアル 
#450701606
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Five
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月16日
エディトリアル 
#450701592
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Five
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月14日
エディトリアル 
#450601940
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Harry Engels
Getty Images Sport
人物: Stuart Broad; Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600344
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Ben Hoskins
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600342
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Mitchell Gunn
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600338
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Ben Hoskins
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena; Kumar Sangakkara
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600328
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Ben Hoskins
Getty Images Sport
人物: Kumar Sangakkara; Mahela Jayawardena
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600304
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Mitchell Gunn
Getty Images Sport
人物: Kumar Sangakkara; Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600284
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Mitchell Gunn
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene; Kumar Sangakkara
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600296
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Mitchell Gunn
Getty Images Sport
人物: Kumar Sangakkara; Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450600288
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Mitchell Gunn
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene; Kumar Sangakkara
2014年6月14日
エディトリアル 
#450599436
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Harry Engels
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450598834
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Harry Engels
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene; Stuart Broad
2014年6月14日
エディトリアル 
#450598810
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Harry Engels
Getty Images Sport
人物: Stuart Broad; Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450598636
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Harry Engels
Getty Images Sport
人物: Kumar Sangakkara; Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450598588
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Harry Engels
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450598550
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Ben Hoskins
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月14日
エディトリアル 
#450597758
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Harry Engels
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene; Matt Prior
2014年6月14日
エディトリアル 
#450595986
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月14日
エディトリアル 
#450595784
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月14日
エディトリアル 
#450595770
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月14日
エディトリアル 
#450595682
England v Sri Lanka: 1st Investec Test - Day Three
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月11日
エディトリアル 
#450429946
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月11日
エディトリアル 
#450429876
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月11日
エディトリアル 
#450429856
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月10日
エディトリアル 
#450371384
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月10日
エディトリアル 
#450371100
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月10日
エディトリアル 
#450369192
Sri Lanka Portrait Session
署名: Tom Shaw
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月10日
エディトリアル 
#450369154
Sri Lanka Portrait Session
署名: Tom Shaw
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月10日
エディトリアル 
#450369146
Sri Lanka Portrait Session
署名: Tom Shaw
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月5日
エディトリアル 
#450104776
Northamptonshire v Sri Lanka - Tour Match
署名: Tony Marshall
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月5日
エディトリアル 
#450098526
Northamptonshire v Sri Lanka - Tour Match
署名: Tony Marshall
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月5日
エディトリアル 
#450098548
Northamptonshire v Sri Lanka - Tour Match
署名: Tony Marshall
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月5日
エディトリアル 
#450098524
Northamptonshire v Sri Lanka - Tour Match
署名: Tony Marshall
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月3日
エディトリアル 
#495453661
England v Sri Lanka - 5th ODI: Royal London One-Day Series
署名: Scott Heavey
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月3日
エディトリアル 
#495449831
England v Sri Lanka - 5th ODI: Royal London One-Day Series
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月3日
エディトリアル 
#495449825
England v Sri Lanka - 5th ODI: Royal London One-Day Series
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月3日
エディトリアル 
#495449823
England v Sri Lanka - 5th ODI: Royal London One-Day Series
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月3日
エディトリアル 
#495449627
England v Sri Lanka - 5th ODI: Royal London One-Day Series
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardena
2014年6月3日
エディトリアル 
#495449613
England v Sri Lanka - 5th ODI: Royal London One-Day Series
署名: Gareth Copley
Getty Images Sport
人物: Joe Root; Mahela Jayawardena
2014年6月3日
エディトリアル 
#495428579
England v Sri Lanka - 5th ODI: Royal London One-Day Series
署名: Scott Heavey
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
2014年6月2日
エディトリアル 
#495263595
England & Sri Lanka Nets Session
署名: Scott Heavey
Getty Images Sport
人物: Mahela Jayawardene
次のページ

Mahela Jayawardene 写真

ページ /117